Equilibrium - Gabinet Fizjoterapii | Studio Pilates

 1. Klientem Studia Pilates Equilibrium może zostać osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 2. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia (jest możliwość pozostawienia karnetu w studio).
 3. Karnety na fizjoterapię mają ważność 3 miesiące, karnety na zajęcia Pilates (indywidualny Iub grupowy) mają ważność 2 miesiące.
 4. Po odbyciu pierwszych zajęć karnet można zwrócić jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego.
 5. Zajęcia odwołujemy najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedniego pod tel. 692 380 822 (SMS) lub mailowo . Zajęcia nieodwołane uważa się za odbyte. Klient ma prawo odwołać zajęcia tego samego dnia tylko raz ze względu na tzw. wypadek losowy. Każda następna zbyt późno zgłoszona nieobecność będzie odpisywana z karnetu.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu, rzeczy cenne prosimy zabierać ze sobą na zajęcia.
 7. Zakupiony karnet jest imienny.
 8. Na całym terenie klubu obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 9. Klient wykupując karnet lub pojedyncze wejście oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu.
 10. Klient, który po raz pierwszy uczestniczy w zajęciach ma obowiązek wypełnić ankietę przed skorzystaniem z zajęć.
 11. Ćwiczymy w skarpetkach.
 12. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach nie ujętych w ankiecie przed rozpoczęciem zajęć.